Arkitekturudvalget

Arkitekturudvalget træffer afgørelse om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger ud fra Byfornyelseslovens kriterier. Der uddeles tilskud i to runder hvert år med ansøgningsfrist hhv. den 1. marts og den 15. juni.

Morsø Kommunes Arkitekturudvalg er en sammenlægning af det tidligere Udvalg for Bygningsforbedring og Bevaringsrådet.

Der er udarbejdet en Arkitekturpolitik, som informerer om tilskudsmuligheder, præmiering, ansøgningsprocedure mm

Tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Arkitekturudvalget træffer afgørelse om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger ud fra Byfornyelseslovens kriterier. Der uddeles tilskud i to runder hvert år med ansøgningsfrist hhv. den 1. marts og den 15. juni.

Udvalget kan ifølge Byfornyelsesloven yde tilskud til udskiftning og/eller fornyelse af en række bygningsdele, som du kan læse mere om i ”Retningslinjer for ansøgning om tilskud til istandsættelse”. Tilskud kan ikke tildeles istandsættelser eller ombygningsarbejder, der allerede er igangsat.

Bevaringsprisen og Arkitekturprisen

Arkitekturudvalget præmierer hvert år en bevaringsværdig bygning med Bevaringsprisen, hvor der er gjort og særlig indsats i forbindelse med ombygnings- eller forbedringsarbejder.
Formålet med Bevaringsprisen er at påskønne en særligt god indsats i relation til bevaring af gamle bygninger i respekt for bygningens oprindelighed, hvor særligt materialevalget og bevaring af bygningsdetaljer er i fokus.

Arkitekturudvalget præmierer ligeledes en bygning eller et anlæg med Arkitekturprisen. Prisen tildeles ud fra kriterier som for eksempel arkitektonisk værdi og et positivt bidrag til omgivelserne.

Priserne uddeles hvert år på Arkitekturens Dag i starten af ​​oktober.

Arkitekturudvalget tager i forbindelse med præmieringen rundt på øen og ser på de bygninger og anlæg, der er foreslået som emner til priserne. Du er velkommen til at foreslå emner og kan indsende oplysninger om ejendommen, din begrundelse og fotos til teknikogmiljo@morsoe.dk att. Anja Klit.

Arkitekturudvalget består af:

• Meiner Nørgaard (formand)
• Ansgar Nygaard (næstformand)
• Jørgen Dissing
• Anders Have Espersen
• Laurits Hunnerup
• Niels Kristian Østergaard
• Jens Svenningsen
• Anja Klit (sekretær)