Bevaringsråd

Morsø Kommunes Bevaringsråd, uddeler hvert år bevaringsprisen til ejere af bevaringsværdige bygninger, der har gjort en særlig indsats i denne forbindelse.

Formålet med bevaringsprisen er at påskønne en god indsats i relation til bevaring eller istandsættelse af gamle bygninger.

Ved uddeling af prisen tager Bevaringsrådet udgangspunkt i følgende kriterier:

 

 • Prisen uddeles ikke til kommunale og fredede ejendomme
 • Prisen skal inspirere til vedligehold/bevaring, i respekt for bygningens oprindelighed, hvor særligt materialevalget er vigtigt, såsom døre og vinduer (typer), tag (form og type), bevaring af bygningsdetaljer som murværk, gesimser, bånd, skorstene m.v.
 • Der uddeles to priser, som udgangspunkt én i Nykøbing og én uden for. Rådet kan vælge at uddele en ekstra pris inden for et særligt tema, og også vælge kun at uddele én pris.

Bevaringsrådet tager, hvert år i september, rundt og ser på ejendomme, der er foreslåede som emner til prisen, og i den forbindelse er du velkommen til at foreslå emner. Du skal sende oplysninger om ejendommen, din begrundelse og fotos til: naturogmiljo@morsoe.dk, att. Mette Holst.

Du kan indsende forslag hele året, men da rådet foretager vurderingen i september, vil forslag, der indgives efter 15. september ikke komme i betragtning før det efterfølgende år. 

Det er Bevaringsrådet, der beslutter, hvem der skal modtage prisen. Rådet udpeges af Kommunalbestyrelsen og udvalget består af:

 • Meiner Nørgaard (formand)
 • Ansgar Nygaard
 • Anna Noe Bovin
 • Kjeld Ross Sørensen
 • Brian Wiborg
 • Christian Hansen
 • Laurits Hunnerup
 • Poul Erik Olsen
 • Frede Hoeneveld (Sekretær)