Kulturmiljøatlas

Kulturmiljøatlas er et register over de danske bevaringsværdige bygninger, værdifulde bebyggelser og kulturhistoriske miljøer, som har haft væsentlig betydning for samfundsudviklingen i lokalområderne i Danmark.


Som et led i arbejdet med at bevare natur- og kulturværdierne på Mors er der i 2004 udarbejdet et kulturmiljøatlas, der bl.a. indeholder en udpegning af 30 bevaringsværdige kulturmiljøer samt en vurdering af ca. 8.200 enkeltbygninger i kommunen opført før 1940.

Et kulturmiljøatlas for hele Mors er med til at synliggøre og give et godt overblik over øens kulturværdier og landskabsværdier fra oldtiden og frem til i dag. Atlasset kan bruges af morsingboer, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen, museer og bevaringsforeninger og mange andre, som interesserer sig for øens kulturværdier og deres bevaring.

Et kulturmiljø kan f.eks. være et fiskermiljø, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje eller dele af Nykøbing bymidte eller havn m.v.