Landsbyfornyelse

Morsø kommune fører en målrettet by- og boligpolitisk indsats i kommunes ambitioner om at udvikle de mindre byer i landdistrikterne, ved at benytte byfornyelsesmidler til bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelsen kan omfatte etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer mv., etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder etablering af lokaler, og særlige trafikale foranstaltninger. Landsbyfornyelsen iværksættes i den takt, der kan opnås tilsagn om støtte fra socialministeriet.  Landsbyfornyelsen kan desuden suppleres med egentlig bygningsfornyelse og/eller kondemnering af dårlige boliger. 

Landsbyfornyelsesprojekter

Morsø Kommune har i 2016 fået tilsagn om 700.000 kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Bjergby.

Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Bjergby med henblik på at være attraktivt bosætningssted.

Borgerprocessen begyndte i august 2016 og vil kørte frem til november 2016. Der er blevet udarbejdet et byfornyelsesprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog marts 2017. Herefter blev programmet indsendt til behandling i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ministeriet godkendte programmet i maj 2017.

Se byfornyelsesprogrammet for Bjergby

Referat fra opstartsmøde d. 20.02.18

Morsø Kommune har i 2016 fået tilsagn om 800.000 kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Sundby.

Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Sundby med henblik på at være attraktivt bosætningssted.

Borgerprocessen begyndte i september 2016 og kørte frem til november 2016. Der er blevet udarbejdet et byfornyelsesprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog marts 2017. Herefter blev programmet indsendt til behandling i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ministeriet godkendte programmet i april 2017.

Se byfornyelsesprogrammet for Sundby

Referat fra opstartsmøde d. 05.04.18

Morsø Kommune har i 2015 fået tilsagn om 700.000 kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Hvidbjerg. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Hvidbjerg med henblik på at være attraktivt bosætningssted.

Borgerprocessen begyndte i februar 2016 og kørte frem til juni 2016. Der er blevet udarbejdet et byfornyelsesprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august 2016. Herefter blev programmet indsendt til behandling i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Ministeriet godkendte programmet i oktober 2016 og tildelte endvidere Morsø Kommune en udgiftsramme til bygningsfornyelse på 0,6 mio. kr. til anvendelse i Hvidbjerg.

Se byfornyelsesprogrammet for Hvidbjerg

Morsø Kommune har i 2015 fået tilsagn om 800.000 kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Vils. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Vils med henblik på at være attraktivt bosætningssted.

Borgerprocessen begyndte i februar 2016 og kørte frem til juni 2016. Der er blevet udarbejdet et byfornyelsesprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august 2016. Herefter blev programmet indsendt til behandling i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Ministeriet godkendte programmet i oktober 2016 og tildelte endvidere Morsø Kommune en udgiftsramme til bygningsfornyelse på 0,8 mio. kr. til anvendelse i Vils.

Se byfornyelsesprogrammet for Vils

Morsø Kommune har i 2013 fået tilsagn om 800.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Sejerslev. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Sejerslev med henblik på at være attraktivt bosætningssted.

Områdefornyelsen er udviklet i tæt dialog og samarbejde med borgerne i Sejerslev. Igennem processen har der været fokus på at gøre byen til et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier.

I efteråret var der afholdt en række ”borgermøder”, som munder ud et samlet program for landsbyfornyelsen i Sejerslev. Programmet forventes at blive færdigt gjort til politisk behandling i februar 2014 og derefter indsendt til behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kommunalbestyrelsen har d. 3. marts 2014 vedtaget program for landsbyfornyelsen i Sejerslev

Se Byfornyelsesprogram i Sejerslev. 

 

Morsø Kommune har i 2012 fået tilsagn om 600.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til en områdefornyelse som kan forbedre levevilkårene i Ørding. Områdefornyelsen udføres med henblik på at skabe bedre rammer for bosætning og turisme, samt tiltrække flere offentlige og private investeringer.
Områdefornyelsen er udviklet i tæt dialog og samarbejde med borgerne i Ørding hen over efteråret 2012.
I efteråret er der afholdt en række ”idéværksteder”, som munder ud et samlet program for landsbyfornyelsen i Ørding. Programmet forventes at blive færdigt gjort til politisk behandling i januar 2013 og derefter indsendt til behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kommunalbestyrelsen har d. 4. februar vedtaget program for landsbyfornyelsen i Ørding.

Se Byfornyelsesprogram for Ørding

Morsø Kommune har fået tilsagn om henholdsvis 1.200.000 kr. til landsbyfornyelse i Øster Assels og 600.000 kr til Øster Jølby. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i de to landsbyer med henblik på at være attraktive bosætningsområder.

Områdefornyelsen i de to landsbyer har foregået i tæt dialog og samarbejde med borgerne.

Hen over efteråret i 2011 blev der afholdt flere "idéværksteder". Resultatet er blevet et program for landsbyfornyelsen i Ø. Assels og Ø. Jølby. Programmerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 30. januar 2012 og er indsendt til behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Se Byfornyelsesprogram for Ø. Assels

Se Byfornyelsesprogram for Ø. Jølby

Morsø Kommune har fået tilsagn om 1.2 mio fra Socialministeriet til områdefornyelse i Flade og Karby. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Flade og Karby med henblik på at være attraktive bosætningsområder.

Områdefornyelsen i de to landsbyer har foregået i tæt dialog og samarbejde med borgerne.

Hen over efteråret i 2010 blev der afholdt flere "planværksteder". Resultatet er blevet et program for landsbyfornyelsen i Flade og Karby. Programmerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 31. januar 2011, og er indsendt til behandling i Socialministeriet.

Se Byfornyelsesprogram for Flade

Se Byfornyelsesprogram for Karby