Bestyrelser, råd og nævn i Morsø Kommune

Her kan du finde en oversigt over politisk udpegede medlemmer i diverse bestyrelser, råd og nævn

Kommunalbestyrelsen udpeger, på de første kommunalbestyrelsesmøder efter valget, medlemmer til diverse bestyrelser, råd og nævn.