Vederlag

Ifølge Styrelsesloven har Morsø Kommune pligt til at oplyse eventuelle vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne og Direktionen i Morsø Kommune modtager for bestemte hverv

Oplysningspligten gælder for eksempel, hvis man er medlem af bestyrelsen i et I/S eller A/S, som kommunen er med i.

Oplysningspligten gælder ikke medlemskab af kommunalbestyrelsens stående udvalg.

Det er kun vederlag, der skal offentliggøres. Mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af udgifter skal ikke oplyses.