Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens løbende udvikling i en 12-års periode, og udgør konkrete styringsværktøjer for kommunens administration.

I forbindelse med godkendelsen af Planstrategi 2016, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Kommuneplan 2017-2029 bliver en delvis revision af den tidligere Kommuneplan 2013-2025. Det vil sige:  

  • Der sker en ajourføring inden for de områder, hvor der er udarbejdet nye målsætninger, besluttet ny lovgivning eller sket lovjusteringer eller generelle redaktionelle opdateringer, herunder nye eller ændrede rammeområder m.m.
  • Der er fokus på de statslige interesseudmeldinger, herunder Naturplan Danmark/Grønt Danmarkskort og den ny planlov, de regionale interesser samt de reviderede eller nye temaplaner og de planstrategiske udmeldinger (Planstrategi 2016). Kommunalbestyrelsen har i revisionen haft fokus på revisionstemaerne - Byer og Bebyggelse, -Detailhandel, -Kultur og Fritid, -Natur og Landskab, -Klima samt -Miljø og Teknik.

En del afsnit er en videreførelse af 2013- planen, dog opdateret med hensyn til ny lovgivning og kortbilag. Derudover er der sket generelle redigeringer/justeringer og opdateringer i forbindelse med statslige udmeldinger, nye politikker og ny lovgivning samt nye sektorplaner.

Kommunalbestyrelsens strategitænkning og udpegning af kommunens styrkeforhold og udviklingspotentialer, som afspejler sig i analyserapporten Mors på Forkant, danner baggrund for en del af de rammer og muligheder, der er indeholdt i Kommuneplan 2017-2029. 

Der fokuseres på en lang række stedbundne potentialer og styrkepositioner, herunder Livet på Mors - DNA og bærdygtige landsbyer, Frivillighed og Samskabelse, der danner baggrunden for en klar identitetsskabelse og fællesskab. Styrkepositioner som er væsentlige udviklingspotentialer for den enkelte landsby og i særdeleshed for sammenhængende klyngelandsbyer.

Som ved denne revision og kommende revisioner, er det forventeligt, at kommuneplanen ikke længere vil blive revideret i sin helhed, men, at der derimod vil blive tale om en rullende planlægning, så den ændres i takt med udarbejdelsen af nye sektorplaner og/eller nye statslige udmeldinger. Med den digitale udgave af kommuneplanen, vil den således hele tiden være opdateret med de ændringer, der er vedtaget i henhold til planloven.

Forslag til Kommuneplanen er i offentlig høring fra fredag den 20.oktober 2017 til fredag den 15.december 2017.

I denne periode, kan du komme med bemærkninger, forslag og indsigelser via den digitale kommuneplan (link i boks til højre). Når du åbner kommuneplanforslaget, kan der trykkes på linket "Din kommentar", hvor du har mulighed for at skrive dine bemærkninger. Der er også mulighed for at vedhæfte en fil med kommentarer.

I høringsperioden kan du ligeledes se andre borgere og interessenters kommentarer til planforslaget, da alle kommentarer ligger online.

Kommentarerne opbevares af Morsø Kommune og indgår i den endelige behandling af kommuneplanen.

Du kan også sende forslag eller indsigelse til teknikogmiljo@morsoe.dk, senest den 15. december 2017.

I offentlighedsfasen vil der blive afholdt et offentligt møde om Kommuneplan 2017 – 2029.