Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens løbende udvikling i en 12-års periode, og er et konkret styringsværktøj for kommunens administration.

Se introvideo om kommuneplanen

I forbindelse med godkendelsen af Planstrategi 2019 ”Fælles om Mors”, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Kommuneplan 2021-2033 bliver en delvis revision af den tidligere Kommuneplan 2013-2025.

Det vil sige:

  • Følgende emner undergår en større revision: Byer og bebyggelse, Erhverv og Turisme, Natur og Landskab, Klima og Detailhandel
  • Følgende emner revideres i mindre grad: Velfærd, Kultur og Fritid, Miljø og Teknik
  • Der sker en ajourføring inden for de områder, hvor der er udarbejdet nye målsætninger, besluttet ny lovgivning eller sket lovjusteringer eller generelle redaktionelle opdateringer, herunder nye eller ændrede rammeområder m.m.

En del afsnit er en videreførelse af 2013-planen, og forslag til Kommuneplan 2017-2021 dog opdateret med hensyn til ny lovgivning og kortbilag. Derudover er der sket generelle redigeringer/justeringer og opdateringer i forbindelse med statslige udmeldinger, nye politikker og ny lovgivning samt nye sektorplaner.

Kommuneplanen bygger på planstrategien ”Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030” og følger samme struktur med hovedemnerne: Bo på Mors, Erhvervsliv, Turisme, Medborgerskab og Digitalisering & Markedsføring. I kommuneplanen omsættes de politiske mål til retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling. Der er især fokus på at skabe gode rammer for bosætning, turisme og erhvervsliv ved at tage udgangspunkt i Mors’ stedbundne potentialer og styrke dem yderligere.

Du har mulighed for på den digitale kommuneplans forside at klikke på ikonet ”Hvad gælder for mig” og indtaste adresse eller matrikel nummer eller markere din ejendoms placering på kort. Herved søger siden de retningslinjer og rammer frem, som din ejendom berøres af.

Kommuneplanlægning er en rullende planlægning, så den ændres i takt med udarbejdelsen af nye sektorplaner og/eller nye statslige udmeldinger. Med den digitale udgave af kommuneplanen, vil den således hele tiden være opdateret med de ændringer, der er vedtaget i henhold til planloven.

Forslag til Kommuneplanen er i offentlig høring fra den 9. juli 2021 til den 19. september 2021.

Har du indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Morsø Kommune, kan de sendes via knappen ”Din Kommentar” på den digitale kommuneplan.

Forslaget til kommuneplanen 2021-2033 kan ses via den grønne knap eller ved at klikke her

Du har også mulighed for at indsende bemærkninger eller kommentarer til: teknikogmiljo@morsoe.dk eller Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.

Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 19. september 2021.

Tidsplan og formalia

Tidspunkter, hvor vi tager imod input fra borgere er markeret med fed.

  • 2. juni 2020 - : Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2021-2033
  • 25 maj 2021: Borgermøde
  • 16. juni - 29.  juni 2021: Politisk behandling af Forslag til Kommuneplan 2021-2033
  • 9. juli - 19. sept. 2021: Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2021-2033
  • 20. sep. - 10. nov. 2021: Sagsbehandling af bemærkninger og indsigelser
  • 24. nov. 7. dec. 2021: Politisk behandling af Kommuneplan 2021-2033
  • 8. dec. 2021: Bekendtgørelse af Kommuneplan 2021-2033

Se optagelser fra det digitale borgermødet d. 25. maj

Se slideshow fra det digitale borgermøde d. 25. maj