Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens løbende udvikling i en 12-års periode, og udgør konkrete styringsværktøjer for kommunens administration.

Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplanen omfatter hele kommunen og beskriver dels kommunalbestyrelsens mål for udviklingen f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau. Planen indeholder oplysninger for kommunens administrative anvisninger for hvordan eks. boliger, erhverv, servicefunktioner, natur og infrastruktur skal placeres i forhold til hinanden, og hvordan dette vil blive behandlet i kommuneplanperioden.

I Kommuneplan 2013-2025 følges op på planstrategien, der blev vedtaget i december 2011. I planstrategien, blev der peget på en række indsatsområder, hvoraf en del er behandlet i kommuneplanen, mens andre vil være en opgave for den kommende Kommunalbestyrelse.

Kommuneplanen 2013 består af 4 hovedafsnit:

Hovedstruktur og retningslinjer, finder du Morsø Kommunes mål og konkrete retningslinjer for en lang række temaer. Det er her du kan læse om de overordnede mål og den udvikling Kommunalbestyrelsen vil arbejde for.

Kommuneplanrammer, kan du læse mere om de rammebestemmelser, der gælder for nogle af kommunens vigtige områder. Rammebestemmelserne er grundlaget for lokalplanbestemmelserne, men du har som borger ikke pligt til at handle efter kommuneplanrammerne.

Redegørelse, kan du blandt andet læse om, hvordan kommuneplanen forholder sig til øvrig planlægning og lovgivning.

Kort, kan du klikke forskellige lag til og fra, alt efter dine interesseområder, så det er nemt at se sammenhængen i hele den fysiske planlægning.