Kommuneplantillæg

Morsø Kommune udarbejder kommuneplantillæg, hvis et lokalplanforslag er i modstrid med kommuneplanen og Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre en ny lokalplan.

Kommuneplantillæg offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og du har som borger mulighed for at gøre indsigelse mod det eller komme med kommentarer i den 8 uger lange offentlighedsfase.