Planstrategi

Planstrategien 2016 for Morsø kommune er udarbejdet som debatoplæg forud for revision af kommuneplanen og indeholder en beslutning om delvis revision af denne.

Planstrategien indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af den fremtidige udvikling og skal offentliggøres i den første halvdel af kommunalbestyrelsens valgperiode. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres fuldstændigt, delvist eller om de blot genvedtager den for de næste fire år.

Kommunalbestyrelsen har d. 5. december 2016 vedtaget Planstrategi 2016, som indeholder

 • En vurdering af udviklingen og en strategi for den fremtidige udvikling, herunder for Agenda 21 - området
 • En beslutning om, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres
 • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen
 • Screening for miljøvurderingspligt

Kommunalbestyrelsen har valgt 8 temaer, som der skal fokuseres særligt på i den kommende planperiode.

 1. Frivillighed og samskabelse
 2. Sundhed og bæredygtighed, herunder agenda 21
 3. Bo på Mors
 4. Byliv
 5. Landsbyliv
 6. Kultur og fritidsliv
 7. Turisme
 8. Erhverv