Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets Udviklingspulje

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune har afsat midler til en udviklingspulje, der støtter udviklingsprojekter og events. Der søges om et tilskud, som er en medfinansiering.


Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje støtter udviklingsprojekter og events.

Hvem kan søge

Udviklingspuljen kan søges af: 

 • Foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Morsø Kommune

Der søges om et tilskud, som er medfinansiering til udviklingsprojekter og events.

Vurdering af projekter

Formålet med udviklingspuljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter og events som bidrager til:

 • Branding af Mors
 • Branding af Nykøbing som Skaldyrshovedstad
 • Turismen generelt på Mors
 • Bosætning på Mors
 • Den gode historie
 • Større turismeomsætning

Samtidig lægger udvalget vægt på, at udviklingsprojekter og events:

 • Er særligt enestående for Mors
 • Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
 • Involverer flere samarbejdsparter
 • Er et tilbagevendende event
 • Repræsenterer nyudvikling
 • Kan fremvise et budget, der kan gøre det selvbærende på sigt

Ansøgninger vurderes ud fra ovenstående. Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt. Det vil altid være er en individuel vurdering af ansøgningerne, om der skal gives støtte og i givet fald, hvilket beløb der støttes med.

Udviklingspuljen søges ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Se også:

Vejledning og Kriterier for Udviklingspuljen

Ansøgningsskema Udviklingspuljen (Word)

Ansøgningsskema Udviklingspuljen (pdf)