Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets Udviklingspulje

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune har i 2017 afsat midler til en udviklingspulje, der skal være med til at skabe nye jobs og øget bosætning på Mors gennem innovative projekter og partnerskaber.

Du kan søge om medfinansiering til dit projekt, hvis du er en virksomhed, forening, institution eller offentlig myndighed. Dit projekt skal være relateret til en eller flere af målsætningerne i Morsø Kommunes Erhvervs- og Turisme Strategi. Du finder strategien her.

Når du ansøger udviklingspuljen skal du lave en business case for projektet. Du finder skabelonen her.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget lægger i behandlingen af ansøgningerne vægt på at:

  • projektet er med til at opfylde målsætningerne i kommunens Erhvervs- og turismestrategi
  • projektet repræsenterer en udvikling af nye tilbud eller indsatser
  • projektet involverer flere samarbejdspartnere
  • projektet har opnået anden medfinansiering, således at midlerne fra Udviklingspuljen bliver et supplement til og en investering i projektets realisering 

Du kan ansøge Udviklingspuljen hele året.