Udviklingspulje 2022 - Udvalget for Børn, Kultur og Turismes

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har en udviklingspulje, som støtter udviklingsprojekter og events indenfor turisme og bosætning. Der søges om et tilskud, som er en medfinansiering.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har en udviklingspulje, som støtter udviklingsprojekter og
events indenfor turisme og bosætning.

Hvem kan søge

Udviklingspuljen kan søges af:

 • Foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Morsø Kommune

Der søges om et tilskud, som er medfinansiering til udviklingsprojekter og events.
Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til aktiviteter, som allerede er afholdt.

Vurdering af projekter

Formålet med udviklingspuljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter og events
som bidrager til:

 • Branding af Mors
 • Bosætning på Mors
 • Branding af Nykøbing som Skaldyrshovedstad
 • Den gode historie
 • Større turismeomsætning

Samtidig lægger udvalget vægt på, at udviklingsprojekter og events:

 • Repræsenterer nyudvikling
 • Er særligt enestående for Mors
 • Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
 • Involverer flere samarbejdsparter
 • Er et tilbagevendende event
 • Er økonomisk bæredygtigt dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra puljen og Morsø Kommune

Ansøgninger vurderes ud fra ovenstående. Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt.
Det vil altid være er en individuel vurdering af ansøgningerne, om der skal gives støtte og i
givet fald, hvilket beløb der støttes med.
Udvalget har fokus på, at der kan fremvises et budget, der kan gøre projektet selvbærende på
sigt.

Udviklingspuljen søges ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema

Se også:

Vejledning og Kriterier for Udviklingspuljen

Ansøgningsskema Udviklingspuljen (Word)

Ansøgningsskema Udviklingspuljen (pdf)