Ungepuljen

Ungepuljen i Morsø Kommune er en pulje med midler til dig, der er mellem 14 og 25 år og gerne vil lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge.

Formålet med puljen er at give unge på Mors mulighed for gennem aktiviteter og projekter at styrke fællesskabet mellem unge samt give unge erfaring med at være aktive medborgere.

Puljen er på 100.000 kr. og administreres af Center for Kultur, Fritid og Turisme i Morsø Kommune.

Retningslinjer

  • Aktiviteten skal være inden for kultur, fritid, idræt eller demokrati. Det kan være koncerter, billedkunst, film, teater, det skrevne og det talte ord, dans, installationskunst, happening, foredrag, workshops og anden kreativ aktivitet.
  • Aktiviteten skal i udgangspunktet være åbne for alle 14-25-årige, der bor i eller er under uddannelse i Morsø Kommune. Unge uden for kommunen kan også deltage. Hvis du f.eks. søger om penge til en aktivitet på en skole eller en anden institution, skal aktiviteten med andre ord være åben. Aktiviteten kan foregå i institutionens åbningstid, men må ikke indgå i driften.
  • Aktiviteten skal holdes i Morsø Kommune og være både opfundet og gennemført af unge.
  • Du kan inddrage relevante voksne til at rådgive dig med ansøgningen og med aktiviteten undervejs. En skole, forening eller en institution kan ikke søge på vegne af unge, men I kan have et samarbejde.
  • Aktiviteten skal være original; det vil sige, at gentagelser af kendte kulturelle aktiviteter ikke vil blive foretrukket.
  • Aktiviteten skal være appellerende, aktiverende og synlig for et publikum.

Puljen støtter ikke projekter, der har kommercielt sigte eller projekter, der hører under anden lovgivning. Projekter må ikke være igangsat, inden ansøgningen er behandlet. Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.


Før du udfylder ansøgningsskemaet, bør du læse:

Der søges om tilskud via ansøgningsskema, der udfyldes og sendes til kultur@morsoe.dk:

Hvor får jeg hjælp og vejledning?

Kontakt Helle Mogensen
Center for Kultur, Fritid og Turisme
kultur@morsoe.dk
Telefon: 9970 7043