Kommunalvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunalvalg

Der skal vælges 21 medlemmer til Morsø Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2025.

Du kan stemme, hvis du har fast bopæl i kommunen og er fyldt 18 år og herudover enten

  • er statsborger i Danmark, et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • har boet fast i Danmark, Færøerne eller Grønland de sidste 4 år før valgdagen

Du har som udlænding ikke valgret, hvis du enten er på tålt ophold, er udvist ved endelig dom eller afgørelse, eller hvis du opholder dig i Danmark for at afsone straf, der er idømt af en international straffedomstol.

Hvis du opfylder betingelserne for at stemme, kan du også stille op som kandidat, medmindre du enten,

  • ved endelig dom er idømt ubetinget eller betinget frihedsstraf
  • er dømt til anbringelse i institution eller i forvaring efter straffelovens §§ 68-70
  • ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt kørekortet.

Du kan enten stille op for et politisk parti, en borgerliste/lokalliste eller som enkeltperson.

Alle kandidater skal opføres på en kandidatliste med max 25 kandidater.

Kandidater må kun være opstillet på én kandidatliste.

Kandidatlister, der ikke er repræsenteret i den nuværende kommunalbestyrelse, skal underskrives af mindst 25 stillere (borgere) der opfylder valgretsbetingelserne.

31. august til 14. september kl. 12 kan der indleveres ”kandidatlister uden stillere” for de partier, som er berettiget til at søge fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

 

14. september til 28. september kl. 12 kan der indleveres ”kandidatlister med stillere

 

4. oktober kl. 12 er seneste frist for:

  • at rette fejl på kandidatliste, indlevere ny kandidatliste, eller tilbagekalde kandidatliste.
  • at indlevere eller tilbagekalde anmeldelser om listeforbund og valgforbund.

 

Fra den 23. oktober kl. 12 må valgplakater hænges op på offentlige veje.

Bestil kandidatlister og anmeldelse af valgforbund eller listeforbund hos Valgsekretariatet på kommunen@morsoe.dk eller telefon 9970 7006.

De udfyldte formularer skal også indleveres til Valgsekretariatet.