Seniorrådsvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 skal borgerne vælge et nyt seniorråd i Morsø Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Der skal vælges 5 medlemmer og 3 suppleanter.

Valget afvikles samtidig med kommunal- og regionsvalget ved fremmøde på øens valgsteder.

Hvad er Seniorrådet

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Rådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Ønsker du yderligere oplysninger om seniorrådets arbejde, kan du kontakte centerchef Ann Lisbeth Martinussen på telefon 9970 6342 eller formanden for det nuværende seniorråd Karin Tøfting Andersen på telefon 2166 5074.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme, hvis du er fyldt 60 år senest på valgdagen og har fast bopæl i kommunen senest den 1. oktober 2017.
Valgkort vil blive udsendt til de stemmeberettigede vælgere i ugen inden valgdagen.

Hvem kan stille op?

Hvis du opfylder betingelserne for at stemme til valget, kan du også stille op som kandidat.

Alle kandidater skal udfylde en opstillingsblanket - hent den her:

eller du kan bestille blanketten på kommunen@morsoe.dk eller telefon 9970 7006.

Frist for at opstille som kandidat

Opstillingsblanketten skal være indleveret til Morsø Kommunes Sekretariat senest den 3. oktober 2017.