Seniorrådsvalg 2021

Tirsdag 16. november 2021 skal der vælges et nyt seniorråd i Morsø Kommune for perioden 2022-2025.

Der skal vælges 5 medlemmer og 3 suppleanter.

Valget bliver afviklet samtidig med kommunal- og regionsvalget ved fremmøde på øens valgsteder.

 

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Rådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Ønsker du yderligere oplysninger om seniorrådets arbejde, kan du kontakte formand Meiner Aggerholm Nielsen på telefon 20 86 22 24 eller centerchef Ann Lisbeth Martinussen på telefon 99 70 63 42.

Du kan stemme, hvis du er fyldt 60 år senest på valgdagen og har fast bopæl i kommunen senest den 1. oktober 2021.

Valgkort bliver udsendt til vælgerne i ugen inden valgdagen.

Hvis du opfylder betingelserne for at stemme til valget, kan du også stille op som kandidat.

Alle kandidater skal udfylde en opstillingsblanket

Du kan også udfylde opstillingsblanketten via borger.dk

eller du kan bestille blanketten på kommunen@morsoe.dk eller telefon 99 70 70 06.

 

Frist for at opstille som kandidat

Kandidatskemaer skal være indleveret til Valgsekretariatet senest den 28. september 2021.