Seniorrådsvalg / Ældrerådsvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 var der valg nyt seniorråd i Morsø Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Det har tidligere heddet ældrerådsvalg og hedder nu seniorrådsvalg i Morsø Kommune.

Seniorrådet 2018-2021 består af

  • Kirsten E, F. Nielsen (Valgt som medlem nr. 1 med 880 stemmer)
  • Mejner Aggerholm Nielsen (Valgt som medlem nr. 2 med 830 stemmer)
  • Gunnar Mogensen (Valgt som medlem nr. 3 med 794 stemmer)
  • Hanne Haaning (Valgt som medlem nr. 4 med 743 stemmer)
  • Erik Fuglsang (Valgt som medlem nr. 5 med 458 stemmer)

Suppleanter:  

  • Thorkild Møller (Valgt som suppleant nr. 1 med 456 stemmer)
  • Inger Isaksen (Valgt som suppleant nr. 2 med 337 stemmer)

 

Hvad er Seniorrådet

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Rådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Ønsker du yderligere oplysninger om seniorrådets arbejde, kan du kontakte centerchef Ann Lisbeth Martinussen på telefon 9970 6342 

Opstillede kandidater til seniorrådsvalget

Dråbystræde 92

7900 Nykøbing Mors

 

Jeg er 68 år, er født i Sdr. Dråby og har altid boet her. Jeg er gift og har 3 børn, som alle bor her på Mors.

Jeg er uddannet på et revisionskontor og har arbejdet med tal og mennesker hele mit arbejdsliv. Jeg har været ansat på regnskabskontoret i det private, og siden 1987 ved Morsø kommunes skatteafdeling. I november 2005 blev jeg overflyttet til Skat i Thisted, hvorefter jeg i oktober 2010 gik på efterløn. Året efter i marts kom jeg i Ældre Sagens bestyrelse, og er det stadig. Derudover har jeg været med i menighedsrådet i Sdr. Dråby siden 1988.

Jeg blev valgt til seniorrådet ved sidste valg og vil gerne fortsætte arbejdet de næste 4 år. Jeg mener, at jeg kan gøre en indsats for øens ældre og være med til at alle får den omsorg og pleje, som vi har behov for.

Det skal været trygt at blive gammel i Morsø Kommune.

Dueholmgade 1

7900 Nykøbing Mors

 

Jeg er 75 år gammel. Mit arbejdsliv har været inden for manufaktur, og jeg har haft egen forretning med gardiner og solafskærmning i ca. 30 år.

Via min interesse for de ældres forhold har jeg været med i Ældre Sagens bestyrelse fra 2008-2016, heraf 3 år som formand. Jeg har været medlem af seniorrådet nu i næsten 2 perioder, og håber på genvalg til perioden 2018-2022.

Hesterøroddevej 53

7990 Øster Assels

 

Jeg har deltaget i mange bestyrelser og foreninger hele mit liv, og har de sidste 4 år været med i seniorrådet.

Paradisvej 1

7950 Erslev

 

Jeg er 65 år, har boet i Erslev siden 1974 og er gift.

Jeg er uddannet sygehjælper, men har været aktiv i min mands virksomhed samtidigt med, at jeg arbejdede som sygehjælper.

I 1984 startede jeg min egen virksomhed Kontorhjælpen, og driver den stadig.

I Juli 2010 blev jeg direktør for Bedre Boliger på Mors A/S og er det stadig

 

Blåbærvej 17

7900 Nykøbing Mors

 

Jeg er 72 år. I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med børn og unge som skoleder og forstander.

Jeg er involveret i bestyrelsesarbejdet indenfor høreforeningen, højskoleforeningen og Galtrup Efterskole - og har tidligere været formand for frivilligt samråd i 6 år

 

Som seniorrådsmedlem ønsker jeg at øge borgernes medindflydelse på ældreområdet og give gode råd til den kommende kommunalbestyrelse.

Molervej 7

7950 Erslev

 

Mit arbejdsliv fra 17 års alderen har været ved landbrug, udviklingsarbejde i Afrika, nødhjælpsarbejde i tidligere Jugoslavien, socialt arbejde, integration, undervisning og som rejseleder.

Nu er jeg folkepensionist med bortforpagtet landbrug, men laver frivilligt arbejde i Røde Kors og Nationalpark Thy. Jeg er interesseret i vores vidunderlige ø og alle morsingboers ve og vel.

Jeg vil arbejde for at fastholde, udvikle og forbedre livs-vilkårene for alle ældre i Morsø kommune gennem samarbejde, dialog og sparring med Morsø Kommune og de folkevalgte på alle niveauer. Åbenhed, ærlighed, humor og godt humør skal være en selvfølge.

Faarupparken 29

7900 Nykøbing Mors

 

Jeg er nyslået "fuldtidspensionist" efter et godt og langt læreliv på Dueholmsskolen. Jeg har altid interesseret mig for politik og nu, hvor tiden er til det, vil jeg gerne bruge tid og kræfter på at arbejde med forholdende for seniorerne her på Mors.

Jeg kunne godt tænke mig, at kommunen sammen med andre interessenter undersøgte ønsket om/ muligheden for at etablere alternative boformer for ældre, f.eks. som de andre kommuners berømmede "olle-koller".

Derudover interesserer jeg mig meget for, hvordan de kommunale arbejdspladser rent faktisk administrerer de i øvrigt udmærkede retningslinjer for fastholdelse af ældre medarbejdere i jobs.

Og så selvfølgelig alt det frivillige arbejde mange af øens seniorer indgår i. Ud over det kæmpe potentiale, der ligger heri, tror jeg meget på, at de fællesskaber, der opstår i det frivillige arbejde, er rigtigt sundt for os seniorer.