Valgsteder på Mors

Der er 18 valgsteder på Mors

Morsø Kommune er opdelt i 18 valgsteder. Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme.

Der er adgang for kørestolebrugere ved hovedparten af valgstederne, og det er muligt at stemme udenfor valglokalet, f.eks. i din bil, hvis du af fysiske årsager ikke kan komme ind i selve valglokalet.

Nykøbing Hallen er indrettet med særlige hjælpemidler for kørestolebrugere og svagtseende. Det er muligt at ansøge om at blive flyttet til dette valgsted. 

 

 Valgsted   Handicapforhold

 Bjergby Forsamlingshus, Grydhøjvej 3, Bjergby, 7950 Erslev

    

 Erslev Forsamlingshus, Bårupvej 22, 7950 Erslev

 Informationer tilføjes snarest

 Flade Forsamlingshus, Torvegade 11, Flade, 7900 Nykøbing M

   

 Fredsø Forsamlingshus, Østermøllevej 24, Fredsø, 7900 Nykøbing M

     

 Frøslev Forsamlingshus, Staghøjvej 2, Frøslev, 7900 Nykøbing M

    

 Karby Kuber, Ørndrupvej 50, 7960 Karby

    

 Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej 12, Øster Jølby, 7950 Erslev

    

 Nykøbinghallen, Nygade 29-31, 7900 Nykøbing M

   

 Redsted Sognegård, Vindbakken 10, 7970 Redsted

   

 Sejerslev Forsamlingshus, Dyrskuevænget 4, Sejerslev, 7900 Nykøbing M

 

 Solbjerg Sognehus, Damagervej 6, Solbjerg, 7950 Erslev

  

 Sundby Forsamlingshus, Sundbyvej 40, Sundby, 7950 Erslev

   

 Sydmors Skole og Børnehus, Smedebjergvej 61, 7980 Vils

     

 Thorup Forsamlingshus, Dæmningen 3, Thorup, 7950 Erslev

   

 Tæbring Forsamlingshus, Råghøjvej 43, Tæbring, 7900 Nykøbing M

  

 Tødsø Forsamlingshus, Gammel Landevej 31, 7900 Nykøbing M

  

 Ørding Forsamlingshus, Bygaden 2, 7990 Øster Assels

   

 Øster Assels Forsamlingshus, Kirkestræde 18, 7990 Øster Assels

   

 

HJÆLPEMIDLER OG MULIGHED FOR AT SKIFTE VALGSTED

På valgstederne:

Vi vil gerne give alle vælgere mulighed for at stemme på bedste vis. På alle valgsteder er der en stand-lup og en sort filtpen til rådighed. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres efter vælgerens behov.

På valgdagen er Nykøbing Hallen indrettet med ekstra hjælpemidler. Her bliver handicapboksen indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolsbrugere og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Hvis du ønsker at stemme i Nykøbing Hallen på valgdagen, kan du ansøge om at skifte valgsted. Du finder ansøgningsskema i boksen til højre.

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere:

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.

I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til kørestolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.