Kommunale byggegrunde

Morsø Kommune har ca. 100 boliggrunde til salg. Grundene er jævnt fordelt over hele Mors - og nogle af grundene er med fjordkig

Find mere information om Morsø Kommunes byggegrunde via dette link.

 

Hvis du er interesseret i at købe en byggegrund, men din boligsituation er uafklaret, kan du reservere grunden op til tre måneder. Det er gratis at reservere en grund.

Det er muligt at købe to eller flere grunde, som kan blive lagt sammen til én grund. Der skal så alene betales tilslutningsbidrag til kloak for én grund. Til gengæld skal køber betale udgiften på ca. 10.000 kr. til landinspektøren for at få grundene lagt sammen til en grund samt udgifter til autoriseret kloakmester for at sløjfe det ene kloakstik.

Det er dog ikke muligt at købe kommunale byggegrunde til sammenlægning i Nykøbing, Sundby, Sillerslev, Øster Jølby og Vils.

Det er muligt at købe en grund som støder op til ens nuværende grund, eksempelvis hvis man ønsker at udvide sin have. Køber skal betale udgiften på ca. 10.000 kr. til landinspektøren for at få grundene lagt sammen til én grund.

Det er dog ikke muligt at købe kommunale byggegrunde til sammenlægning i Nykøbing, Sundby og Sillerslev.

Handelsudgifter

Købers omkostninger:

 • Købesummen (grundprisen)
 • Halvdelen af tinglysningsafgiften til skøde og servitut om byggepligt og tilbagekøbsret
 • Tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak
  (gælder ikke for Doktor Lunds Vej i Øster Jølby)
 • Udgifter til egne rådgivere, f.eks. advokater og lignende

Sælgers omkostninger:

 • Halvdelen af tinglysningsafgiften til skøde og servitut om byggepligt og tilbagekøbsret
 • Udgifter til landinspektør, hvis grunden ikke er udstykket, eller der mangler skelpæle på grunden


Hvad er omfattet er købet

 • I købesummen er der indregnet udgifter til byggemodning til anlæg af vej og gadebelysning. Det betyder, at fornøden tilslutning til el, vand og kloak er mulig fra overtagelsesdagen
 • Kloak og vandforsyning vil være ført frem, sådan at tilslutning kan ske ca. 1 meter inde på grunden
 • El vil blive ført frem til grundgrænsen
 • Stabil adgangsvej vil være ført frem til grunden. Kommunen har dog ret til at udskyde at etablere vej og fortov, indtil 50 % af grundene er solgt.


Byggefrist

Byggeriet skal være påbegyndt senest fire år efter overtagelsesdagen og byggeriet skal være afsluttet senest fem år efter overtagelsesdagen.


Elektronisk tinglysning af skøde

I forbindelse med køb af en grund udfærdiger sælger et skøde, som både køber og sælger skal underskrive digitalt.

Hvis du har en digital signatur (NemID), kan du selv underskrive det digitale skøde via et opslag i den elektroniske tingbog.

Hvis du ikke har en digital signatur, 

 • kan du bestille den på https://www.nemid.nu/dk-da/
 • eller du kan give fuldmagt til en anden person eller virksomhed, som kan underskrive på dine vegne, f.eks. en advokat. I den forbindelse skal du og to vitterlighedsvidner underskrive en fuldmagtsblanket