Vil du være nævning eller domsmand?

Nu har du mulighed for at søge optagelse på Morsø Kommunes grundliste over personer, som ønsker at virke som nævninge og domsmænd ved Lands- og Byretten.

Ansøgningsfristen er fredag den 20. februar 2019

Se mere via linket - hvor du også kan ansøge:

Vil du være nævning eller domsmand?

Indkaldelse til åstedsforretning

Klimasikringsprojekt ved Markedsgade i Nykøbing Mors.

Morsø Kommunalbestyrelsen har besluttet at ekspropriere det areal, som skal bruges til et klimasikringsprojekt i Nykøbing Mors.

Klimasikringsområdet er udlagt i lokalplan nr. 17.133 Markedsgade – offentligt, rekreativt område.

Se mere via linket:

Indkaldelse til åstedsforretning

Se aktuelle grundsalg

Se hvilke grunde og bygninger vi har til salg i øjeblikket

Udbud af byggegrunde og bygninger

Kalender - Hvad sker der på Mors

Vi har samlet arrangementer på Mors i en fælles kalender.
Alle kan oprette egne arrangementer i kalenderen.

Se kalender

30.01.2019 Livet - hvor svært ka' det være? 07.02.2019 Hyg & Byg Februar 09.02.2019 The Dublin Legends