Badestrande

Morsø Kommune omkranses af ca. 160 km. kystlinie med mange gode badestrande.

Morsø Kommune har i Kommuneplanen udlagt 15 områder til badevand ud fra at de er de mest besøgte og bedst egnede til badning.

Placeringen af de 15 strande er indtegnet på kort.

Badevandsprofiler

Som noget nyt i 2011 skal alle badestrande i EU have en badevandsprofil. Morsø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for 13 af kommunens 15 badevandsstrande. Der er dog endnu ikke udarbejdet en profil for badevandsstrandene i Skranderup og Karby, da det er ved at blive vurderet om badevandsstrandene også fremover skal være udlagt til badeformål.  

Der bliver løbende foretaget en feltgennemgang af alle kommunens strande, og der udarbejdes på baggrund heraf baggrundsrapporter for hver badevandsprofil. Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer samt forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Du kan herunder se badevandsprofilen for de enkelte badevandsstrande: