Badestrande

Morsø Kommune omkranses af ca. 160 km. kystlinie med mange gode badestrande.

Morsø Kommune har i Kommuneplanen udlagt 15 områder til badevand ud fra at de er de mest besøgte og bedst egnede til badning.

Placeringen af de 15 strande er indtegnet på kort.

Badevandsprofiler

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer samt forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed. 

Der bliver løbende foretaget en feltgennemgang af alle kommunens strande, og der udarbejdes på baggrund heraf baggrundsrapporter for hver badevandsprofil. Morsø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for kommunens 15 badevandsstrande. 

Du kan herunder se badevandsprofilen for de enkelte badevandsstrande: