Alkoholbevilling

Kommunalbestyrelsen har nedsat et bevillingsnævn, som træffer afgørelse i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen. Her på siden kan du finde mere info om, hvordan du søger om alkoholtilladelse / alkoholbevilling.
 • Alkoholbevillinger 
 • Fornyelse af alkoholbevillinger 
 • Godkendelse af bestyrere 
 • Udvidet åbningstid (natbevilling)

 • Hans Ejner Bertelsen (V)
 • Henning Sørensen (V)
 • Meiner Nørgaard (O)
 • Viggo Vangsgaard (A)
 • Peter Bønding - restauratør
 • Bodil B. Kristensen - sagkyndigt medlem
 • Repræsentant for politiet valgt af politidirektøren

Alle ansøgninger om alkoholbevillinger, ansøgninger om fornyelser, ansøgninger om godkendelse af bestyrere, samt ansøgninger om udvidet åbningstid skal indgives til Midt- og Vestjyllands Politi.
Se nærmere om betingelser, samt relevante blanketter her

Midt- og Vestjyllands Politi forestår den indledende sagsbehandling. Herefter fremsender Midt- og Vestjyllands Politi en indstilling til Bevillingsnævnet i Morsø Kommune med henblik på afgørelse af sagen. Bevillingsnævnet behandler herefter sagen i et møde.

I 2018 holder Bevillingsnævnet møde på følgende datoer:

 • Onsdag den 28. februar

 • Onsdag den 25. april

 • Onsdag den 20. juni

 • Onsdag den 22. august

 • Onsdag den 30. oktober

 • Onsdag den 19. december

Af hensyn til sagsbehandlingen henstilles der til, at ansøgninger, som skal behandles af Bevillingsnævnet tidligst muligt fremsendes til Midt- og Vestjyllands Politi, og senest 6 uger før nævnets møde, såfremt man ønsker nævnets stillingtagen til en ansøgning.

Den ”almindelige lukketid” efter Restaurationsloven er mellem kl. 02.00 og 05.00.

Bevillingsnævnet kan konkret tage stilling til ansøgninger om udvidet åbningstid, det vil sige i tidsrummet mellem kl. 02.00 og 05.00. I Morsø Kommune gives der i øjeblikket som udgangspunkt alene tilladelser til udvidet åbningstid på fredage og lørdage, samt dagen før en helligdag og 2. juledag, samt ”studenterugen”.

Morsø Kommunes Bevillingsnævn har ligesom øvrige kommuners bevillingsnævn i Midt- og Vestjyllands Politikreds, tiltrådt en ”klippekortsordning”, der er en forsøgsordning vedrørende udvidet åbningstid.

Forsøgsordningen der kører i 2016 og 2017, er en mulighed for, at Bevillingsnævnet konkret kan give tilladelse til udvidet åbningstid til de restaurationer, der i forvejen har tilladelse til udvidet åbningstid på dage, hvor der sædvanligvis ikke gives tilladelse til udvidet åbningstid.

Det vil særligt være i forbindelse med større lokale arrangementer, at ”klippekortsordningen” tænkes anvendt, og der kan maksimalt træffes beslutning om udvidet åbningstid 6 dage pr. halvår.

Har man ønsker til en eller flere konkrete datoer for udvidet åbningstid i forbindelse med klippekortsordningen, bedes man rette henvendelse til Bevillingsnævnet c/o Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, Sekretariatet.

 • Har man ønsker til udvidet åbningstid i perioden 1. november 2016 – 30. april 2017, skal ønske herom fremsendes senest 1. oktober 2016
 • Har man ønsker til udvidet åbningstid i perioden 1. maj 2017 – 31. oktober 2017, skal ønske herom fremsendes senest 1. marts 2017

 
Nærmere om alkoholbevillinger kan findes her:

Restaurationsplanen i Midt- og Vestjyllands Politikreds 

I Morsø Kommune har Bevillingsnævnet og kommunens udvalg for Teknik og Miljø vedtaget en række retningslinier for vilkår for udeservering. 

Se retningslinierne for udeservering

Bevillingsnævnet har på møde d. 21. juni 2017 besluttet at tillade udeservering i en forsøgsperiode i sommeren 2017 på følgende tidspunkter:

 • Søndag-torsdag frem til kl. 23.00 mod nuværende kl. 22.00
 • Fredag og lørdag frem til kl. 24.00 mod nuværende kl. 23.00 

Forsøgsperioden løber alene fra og med uge 26 til og med uge 31 i sommeren 2017, dvs. fra 26. juni 2017 til og med 6. august 2017.

Nævnets beslutning gælder alene de restaurationer i Morsø Kommune, som har tilladelse til udeservering til kl. 22.00 på torsdage, og kl. 23.00 fredage og lørdage. I øvrigt gælder alle bevillinger og tilladelsers vilkår uændret for udeserveringen de pågældende dage.


--------------------------------

Bevillingsnævnet har på møde d. 26. april 2017 besluttet at tillade udeservering på følgende tidspunkter:

I forbindelse med Skaldyrsfestival 2017:

 • Fredag d. 2. juni 2017 frem til kl. 24.00
 • Lørdag d. 3. juni 2017 frem til kl. 24.00 

I forbindelse med Kulturmødet 2017:

 • Torsdag d. 24. august 2017 frem til kl. 24.00
 • Fredag d. 25. august 2017 frem til kl. 24.00
 • Lørdag d. 26. august 2017 frem til kl. 24.00 

Nævnets beslutning gælder alene de restaurationer i Morsø Kommune, som har tilladelse til udeservering til kl. 22.00 på torsdage, og kl. 23.00 fredage og lørdage. I øvrigt gælder alle bevillinger og tilladelsers vilkår uændret for udeserveringen de pågældende dage.