Alkoholbevilling

Kommunalbestyrelsen har nedsat et bevillingsnævn, som træffer afgørelse i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen. Her på siden kan du finde mere info om, hvordan du søger om alkoholtilladelse / alkoholbevilling.
 • Alkoholbevillinger 
 • Fornyelse af alkoholbevillinger 
 • Godkendelse af bestyrere 
 • Udvidet åbningstid (natbevilling)

 • Hans Ejner Bertelsen (V)
 • Henning Sørensen (V)
 • Meiner Nørgaard (O)
 • Viggo Vangsgaard (A)
 • Peter Bønding - restauratør
 • Bodil B. Kristensen - sagkyndigt medlem
 • Repræsentant for politiet valgt af politidirektøren

Alle ansøgninger om alkoholbevillinger, ansøgninger om fornyelser, ansøgninger om godkendelse af bestyrere, samt ansøgninger om udvidet åbningstid skal indgives til Midt- og Vestjyllands Politi.
Se nærmere om betingelser, samt relevante blanketter her

Midt- og Vestjyllands Politi forestår den indledende sagsbehandling. Herefter fremsender Midt- og Vestjyllands Politi en indstilling til Bevillingsnævnet i Morsø Kommune med henblik på afgørelse af sagen. Bevillingsnævnet behandler herefter sagen i et møde.

I 2021 holder Bevillingsnævnet møde på følgende datoer:

 • 3. marts
 • 28. april
 • 23. juni
 • 25. august
 • 3. november
 • 22. december

Af hensyn til sagsbehandlingen henstilles der til, at ansøgninger, som skal behandles af Bevillingsnævnet tidligst muligt fremsendes til Midt- og Vestjyllands Politi, og senest 6 uger før nævnets møde, såfremt man ønsker nævnets stillingtagen til en ansøgning.

Den ”almindelige lukketid” efter Restaurationsloven er mellem kl. 02.00 og 05.00.

Bevillingsnævnet kan konkret tage stilling til ansøgninger om udvidet åbningstid, det vil sige i tidsrummet mellem kl. 02.00 og 05.00. I Morsø Kommune gives der i øjeblikket som udgangspunkt alene tilladelser til udvidet åbningstid på fredage og lørdage, samt dagen før en helligdag og 2. juledag, samt ”studenterugen”.

Morsø Kommune har i 2016 og 2017 deltaget i forsøgsordningen med en ”klippekortordning”, der er en ordning vedrørende udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet har d. 25. april 2018, besluttet at fortsætte ordningen. Der er tale om en mulighed for, at Bevillingsnævnet konkret kan give tilladelse til udvidet åbningstid til de restaurationer, der i forvejen har tilladelse til udvidet åbningstid på dage, hvor der sædvanligvis ikke gives tilladelse til udvidet åbningstid.

Det vil særligt være i forbindelse med større lokale arrangementer, at ”klippekortordningen” tænkes anvendt, og der kan maksimalt træffes beslutning om udvidet åbningstid 6 dage pr. halvår.

Har man ønsker til en eller flere konkrete datoer for udvidet åbningstid i forbindelse med klippekortordningen, bedes man rette henvendelse til Bevillingsnævnet c/o Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, Sekretariatet.

I 2018 er der gjort brug af ordningen d. 22. maj 2018 i forbindelse med sidste skoledag, og torsdag d. 13. september 2018 i forbindelse med træskibssejlads, samt torsdag d. 20. december 2018

I 2019 er der gjort brug af ordningen onsdag d. 15. maj 2019 i forbindelse med sidste skoledag, og torsdag d. 12. september 2019 i forbindelse med træskibssejlads.

I 2020 er der ikke gjort brug af ordningen.

Nærmere om alkoholbevillinger kan findes her:

Restaurationsplanen i Midt- og Vestjyllands Politikreds

I Morsø Kommune har Bevillingsnævnet og kommunens udvalg for Teknik og Miljø vedtaget en række retningslinier for vilkår for udeservering. 

Se retningslinierne for udeservering

Bevillingsnævnet har på møde d. 3. marts 2021 besluttet at udvide udeserveringstidspunkterne i 2021 på følgende måde:


I perioden 1. maj 2021 til og med 1. oktober 2021:

 • Søndage – torsdage frem til kl. 23.00 mod normalt kl.22.00
 • Fredage og lørdage frem til kl. 24.00 mod normalt kl. 23.00

Nævnets beslutning vil i givet fald alene gælde de restaurationer i Morsø Kommune, som har tilladelse til udeservering til kl. 22.00 søndag til torsdage, og kl. 23.00 fredage og lørdage. I øvrigt gælder alle bevillinger og tilladelsers vilkår uændret for udeserveringen de pågældende dage. Det er tillige en forudsætning for ovennævnte, at de til enhver tid værende regler og retningslinier fra myndigheder overholdes, herunder særligt regler og retningslinier som følge af COVID-19 situationen.”