Akut hjælp

På denne side finder du en oversigt over telefonnumre, der kan bruges i forbindelse med her og nu hjælp - akut hjælp.

Alarm 112

Ring kun 112 ved alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer.

Politi 114

Ring 114, hvis du skal have fat i politiet. På 114 kommer du i kontakt med den politikreds, du befinder dig i, mens du foretager opkaldet.

Midt- og Vestjyllands Politi
Tlf. 9614 1448.

Akutte numre og vagttelefoner

112

Tlf. 7015 0300

Om dagen på hverdage kan du kontakte egen læge.

Lægevagten kan kontaktes kl. 16.00 - 08.00 samt i weekender og på helligdage.

Skadestuen
Sygehus Thy-Mors, Thisted afsnit
Højtoftevej 2
7700 Thisted
Tlf. 9617 6270

Thy-Mors
Tlf. 7013 0031

Tlf. 9772 0966

Ved akut behov for medicin uden for normal åbningstid kan vagthavende kontaktes på tlf. 2127 3227.

Kan kontaktes ved lettere tandskader lør-, søn- og helligdage mellem kl. 09.00 og 10.00 på tlf. 7020 0255

Får du kendskab til et barn under 18 år, som står i en alvorlig og akut situation, kan du kontakte den sociale bagvagt via Politiet på tlf. 96 14 14 48, hvis det er udenfor kommunens åbningstid.
Det kan dreje sig om børn, hvis sundhed og udvikling er i akut fare og mistrivsel.

Hvis dit barn har akut brug for hjælp, f.eks. ved psykisk sygdom, selvmordstanker, voldsom angst eller svær depression, kan du kontakte Psykiatrisk Skadestue. Det anbefales, at du først kontakter egen læge eller lægevagten. Hvis den unge i forvejen er i behandling i Psykiatrien, kan du kontakte Psykiatrisk Skadestue direkte.

Region Nord

 • Lægevagten tlf. 7015 0300
 • Psykiatrisk Skadestue tlf. 9764 3700
 • Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202

Region Midt

 • Lægevagten tlf. 7011 3131
 • Psykiatrisk Skadestue tlf. 7847 0470
 • Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202

Hvis du har behov for at blive indskrevet på et forsorgshjem, kan du henvende dig direkte, eller blive henvist af din læge, socialrådgiver i forvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

 • Forsorgshjemmet Skovvang
  Herningsvej 74
  7500 Holstebro
  Tlf. 9611 3636
 • Boformen Aas
  Åsvej 39
  7700 Thisted
  Tlf. 9764 5170
 • Forsorgshjemmet Vibohøj
  Rørsangervej 5
  8800 Viborg
  Tlf. 8787 7500
 • Forsorgshjemmet Svenstrupgård
  Lejrevej 10
  9230 Svenstrup J
  Tlf. 9838 2555

Hvis du har behov for at blive indskrevet på et kvindekrisecenter, kan du henvende dig direkte, eller blive henvist af din læge, socialrådgiver i forvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

Borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende tilbud:
Aktivitetscentret, Daghus Morsø, Bofællesskaberne, Støttecentret Strandparken, Bostøtten, 24/7 eller Akademiet.

Strandparken 66, st.tv.
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9970 6885

Region Nord
- Lægevagten tlf. 7015 0300
- Psykiatrisk Skadestue tlf. 9764 3700
- Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202