Akut hjælp

På denne side finder du en oversigt over telefonnumre, der kan bruges i forbindelse med her og nu hjælp - akut hjælp.

Alarm 112

Ring kun 112 ved alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer.

Politi 114

Ring 114, hvis du skal have fat i politiet. På 114 kommer du i kontakt med den politikreds, du befinder dig i, mens du foretager opkaldet.

Midt- og Vestjyllands Politi
Tlf. 9614 1448.

Sådan bruger du hjertestarter

Handling ved hjertestop
Kilde: Hjertevagt.dk

Akutte numre og vagttelefoner

Får du kendskab til et barn under 18 år, som står i en alvorlig og akut situation, kan du kontakte den sociale bagvagt via Politiet på tlf. 96 14 14 48, hvis det er udenfor kommunens åbningstid.
Det kan dreje sig om børn, hvis sundhed og udvikling er i akut fare og mistrivsel.

Hvis dit barn har akut brug for hjælp, f.eks. ved psykisk sygdom, selvmordstanker, voldsom angst eller svær depression, kan du kontakte Psykiatrisk Skadestue. Det anbefales, at du først kontakter egen læge eller lægevagten. Hvis den unge i forvejen er i behandling i Psykiatrien, kan du kontakte Psykiatrisk Skadestue direkte.

Region Nord

 • Lægevagten tlf. 7015 0300
 • Psykiatrisk Skadestue tlf. 9764 3700
 • Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202

Region Midt

 • Lægevagten tlf. 7011 3131
 • Psykiatrisk Skadestue tlf. 7847 0470
 • Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202

Borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende tilbud:
Aktivitetscentret, Daghus Morsø, Bofællesskaberne, Støttecentret Strandparken, Bostøtten, 24/7 eller Akademiet.

Strandparken 66, st.tv.
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9970 6885

112

Hvis du har behov for at blive indskrevet på et forsorgshjem, kan du henvende dig direkte, eller blive henvist af din læge, socialrådgiver i forvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

 • Forsorgshjemmet Skovvang
  Herningsvej 74
  7500 Holstebro
  Tlf. 9611 3636
 • Boformen Aas
  Åsvej 39
  7700 Thisted
  Tlf. 9764 5170
 • Forsorgshjemmet Vibohøj
  Rørsangervej 5
  8800 Viborg
  Tlf. 8787 7500
 • Forsorgshjemmet Svenstrupgård
  Lejrevej 10
  9230 Svenstrup J
  Tlf. 9838 2555

Hvis du har behov for at blive indskrevet på et kvindekrisecenter, kan du henvende dig direkte, eller blive henvist af din læge, socialrådgiver i forvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

Tlf. 7015 0300

Om dagen på hverdage kan du kontakte egen læge.

Lægevagten kan kontaktes kl. 16.00 - 08.00 samt i weekender og på helligdage.

Region Nord
- Lægevagten tlf. 7015 0300
- Psykiatrisk Skadestue tlf. 9764 3700
- Døgnåben telefonrådgivning tlf. 9813 4202

Skadestuen
Sygehus Thy-Mors, Thisted 
Højtoftevej 2
7700 Thisted

Du skal altid kontakte egen læge eller vagtlæge først, så du kommer til behandling det rigtige sted.

 • Hverdage kl. 08-16: Ring til egen læge
 • Hverdage kl. 16-08, weekends og helligdage: Ring til vagtlægen, tlf. 7015 0300

Regionshospital Nordjylland, Thisted

Højtoftevej  2

7700 Thisted

Tlf.: 7013 0031

I weekend og på helligdage er der i Nordjylland en fælles vagtordning mellem kl. 9.00 og 10.00

Tlf. 7020 0255

Du vil ved kontakt blive oplyst om, hvilken tandlæge klinik, der har vagt. Vagten betjenes fra vagthavende tandlæges klinik.

Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek

Algade 3

7900 Nykøbing M

Tlf. 9772 0966

Vagtåbent:
Apoteket har vagtåbent fra 8.30-9 og fra 17.30-18 på hverdage.
Fredag er der vagtåbent fra 8.30-9 og fra 18-18.30.
Lørdag er der vagtåbent fra 8.30-9, 13-13.30 og 18-19.
Søndag er der vagtåbent fra 11-13 og fra 18-19.

Udenfor åbningstiderne har apoteket tilkaldevagt. 
Ved akut behov for medicin uden for normal åbningstid
kan vagthavende kontaktes på tlf. 2127 3227.