Befolkningsprognose

Morsø Kommune har i januar 2020 udarbejdet en befolkningsprognose, der giver et overblik over udviklingen i det forventede indbyggertal i Morsø Kommune i årene frem til 2032.

Vi har i Morsø Kommune udarbejdet en rapport, der indeholder en gennemgang af den historiske og fremtidige befolkningsudvikling for Morsø Kommune. Den fremtidige befolkningsudvikling er udarbejdet i Boelplan A/S befolkningsprognose program ProPlan GIS, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling på baggrund af udvalgte parametre. Den historiske befolkningsudvikling er redegjort ved brug af data fra Danmarksstatistik samt egen data.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig som tiden går, men på det tidspunkt hvor prognosen udarbejdes, vil de være det bedst mulige skøn.