Budget, regnskab og takster

Regnskab

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et regnskab, som er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Årsregnskabet viser et overblik over kommunens aktiviteter og dispositioner.

Årsregnskabet er udarbejdet efter de retningslinier, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter.

 

Budget

Budgetproceduren begynder hvert år med at Kommunalbestyrelsen godkender en økonomisk politik og en tidsplan for budgettet. Disse ligger til grund for det kommende budget.

På baggrund af basisbudgettet og aftalen mellem KL og Regeringen om kommunens finansiering, udarbejdes der et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar i august/september måned.