Databeskyttelse

Når Morsø Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at Morsø Kommune kan levere den ydelse, har vi dog brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.

Spørgsmål og svar

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end nødvendig er, for at behandle din sag.

Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre oplysninger beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når vi behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende lovgivning for, hvor længe vi må og skal opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. Normalt er slettefristen 5 år efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule mellem sagsområder.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til Rigsarkivet. Så selvom vi ikke længere har data om din sag i vores systemer, findes sagen i Rigsarkivet. Data slettes først 75 år efter, at sagen er indleveret, men som part kan du søge om lov til at se sagen i Rigsarkivet

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger:

Torben Hedegaard Hansen
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors 

dpo@morsoe.dk

Husk, at du ikke burde sende personoplysninger med din egen e-mailadresse.

Du kan henvende dig sikkert til kommunen ved at anvende digital post, enten via borger.dk eller via eboks.dk.

Find frem til databeskyttelsesrådgiver under Morsø Kommune, som du finder under ”offentlige myndheder – kommuner”.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

For at understøtte, at Morsø Kommune efterlever forannævnte, har Morsø Kommune vedtaget en informationssikkerhedspolitik, som du kan finde her

Morsø Kommunes information om brug af cookies på hjemmesiden kan du finde her.