Grundlovsceremoni

Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

En ceremoni

Fra 2019 skal du desuden deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.

Som del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Husk legitimation og blanket

Du skal have gyldig legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Kommunen skal arrangere en grundlovsceremoni to gange om året. 

Dato for grundlovsceremoni

Vi oplyser hvornår, du har mulighed for at deltage I grundlovsceremonien. Det gør vi tidligst en måned efter du har fået tildelt statsborgerskab ved lov, og senest fire måneder efter. Det sker ved annoncering her på hjemmesiden og gennem annoncering i ugeavisen.

Næste grundlovsceremoni er:

  • Ceremonien er udskudt (UPDATE 9. marts) - Ceremonien som skulle være holdt den 24. marts er udsat. Info følger snarest om ny dato.

Det er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte. Det fremgår heraf bl.a., at det anbefales, at man undgår større arrangementer, og at man forholder sig helt konkret til de enkelte arrangementer i forhold til smitterisiko. Som en del af de nye anbefalinger frarådes det endvidere, at man giver håndtryk.

Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler på denne baggrund, at kommunalbestyrelserne ikke afholder planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne
fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.


----------------------------

Du tilmelder dig via dette link.