Grundlovsceremoni

Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lovforslag nr. 180n- der vil ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Næste grundlovsceremoni

Morsø Kommune holder grundlovsceremoni torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16.00.

Ceremonien holdes på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhustorvet 1 K, 7900 Nykøbing Mors.

Lokalerne er ikke store, så derfor kan du under de nuværende forhold kun tage én gæst med til ceremonien. Vi forventer ceremonien tager ca. 1 time.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er mandag den 31. august 2020 kl. 12.00. 

Tilmeld via dette link 

Du skal oplyse følgende:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Tlf. nr.
 • Og om du har èn gæst med eller ej

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien. Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  eller

 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  eller

 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Har du spørgsmål til ceremonien kan du kontakte Morsø Kommune, sekretariatet på tlf.

9970 7065 i kommunens åbningstid.