Grundlovsceremoni

Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget lovforslag L227.  Der vil p.g.a. corona - retningslinjerne ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonien.

Næste grundlovsceremoni

Dato for næste Grundlovsceremoni er uafklaret - vi vender tilbage snarest med dato.

Ceremonien holdes på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhustorvet 1 K, 7900 Nykøbing Mors.

Lokalerne er ikke store, så derfor kan du under de nuværende forhold kun tage én gæst med til ceremonien. Vi forventer ceremonien tager ca. 1 time.

Tilmelding

Tilmeld via dette link 

Du skal oplyse følgende:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Tlf. nr.
 • Og om du har èn gæst med eller ej

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien. Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  eller

 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  eller

 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.


Har du spørgsmål til ceremonien kan du kontakte Morsø Kommune, sekretariatet på tlf.

9970 7065 i kommunens åbningstid.