Informationer på kort

Morsø Kommunes digitale kort giver dig mulighed for at finde en lang række forskellige informationer.

Klik på kortet for at starte Kortinfo

Kort over Mors

Når du starter programmet vises et baggrundskort. Du kan herefter vælge at søge enten på en adresse eller matrikelnummer.

Ud over baggrundskortet findes der også luftfotos fra forskellige årgange. Derudover findes der i hovedmenuen en række emner med undermenuer.

Kortet vil løbende blive udvidet og opdateret og kommer til at indeholde information indenfor følgende områder:

  • Børn og unge
  • Ældre
  • Fritid
  • Turisme
  • Kultur
  • Natur
  • Miljø
  • Planlægning
  • Veje og færdsel

Både kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation.