Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne, og særlige legater kan ikke søges

Legater der for tiden kan søges:

 • Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  Ansøgningsfrist: 18. oktober 2019
 • Kristian Madsen Glintborgs Fond
  Ansøgningsfrist: 25. oktober 2019
 • Julelegat
  Ansøgningsfrist: 15. november 2019

Legater og fonde i Morsø Kommune

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte

a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

 • Efter punkt a) hvert andet år
 • Efter punkt b) hvert fjerde år
 • Efter punkt c) hvert fjerde år
 • Efter punkt d) én gang

Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling. 
I begge tilfælde efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed. 

Link til ansøgningsskema

Link til indstillingsskema

Ansøgnings- og/eller indstillingsskema sendes til:

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2019


Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

Niels Bjerre, dommer

Fondens formål er at yde støtte til trængende personer, bosiddende på Mors og fortrinsvis personer, der er eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller som medarbejdere.

Link til ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:

Kristian Madsen Glintborgs Fond
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2019


Bestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, formand for Økonomiudvalget

Jette Jepsen, medlem af Økonomiudvalget

Henning Sørensen, medlem af Økonomiudvalget

Hanne Haldrup, medlem af Økonomiudvalget

Meiner Nørgaard, medlem af Økonomiudvalget

Viggo Vangsgaard, medlem af Økonomiudvalget

John Christiansen, medlem af Økonomiudvalget

I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdigt trængende samt langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

Link til ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 15. november 2019

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Uddeling sker medio december.

 

Legatet yder støtte til:

 • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister.
 • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.
  Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret.
 • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune

Der kan søges til legatet igen i forår 2020.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Viggo Vangsgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Ansgar Nygaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Legatet støtter foreninger m.v. der arbejder for bedring af vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold i Morsø Kommune.

Ved ansøgning skal foreningens sidste afsluttede regnskab medsendes.
Derudover skal foreningens CVR-nummer og kontooplysninger oplyses.
Der er intet ansøgningsskema.

Der kan søges til fonden igen i forår 2020.

Ansøgninger sendes til:

Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

 

Bestyrelsen for Børnehjælpsdagens Legat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Bodil Øllgaard, repræsentant for Dansk Røde Kors

John Christiansen, repræsentant for LO - Mors

Jens Christian Sø, repræsentant for Håndværker- og Industriforeningen

Michael Hansen, repræsentant for Handelsstandsforeningen

Jens Borg, repræsentant for Morsø Fritidssamvirke

Kurt Collstrop, kasserer

Fonden støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune.

Ved ansøgning skal cvr-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.
Der er intet ansøgningsskema.

Der kan søges til fonden igen i forår 2020.

Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:

Fonden Morsø Samvirke
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Fonden Morsø Samvirke for perioden

1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Viggo Vangsgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Rikke Würtz, kommunaldirektør

Peter Anders Møller, slægtning til Frk. Møller

Jesper Overgaard, formand for Morsø Erhvervsråd

Legatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser. 
Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har haft tilknytning til øen.

Der kan søges til legatet igen i august/september 2020.

Ansøgning sendes til:

M. C. Holms Uddannelseslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Bestyrelsen for M. C. Holms Uddannelseslegat for perioden
1. januar 2018 - 31. december 2021

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem

Jette Jepsen, kommunalbestyrelsesmedlem

Fondens formål er at støtte: 

 1. Unge, der er født bosat eller opvokset i Hvidbjerg, Agerø, Karby, Redsted, Tæbring, Outrup, Rakkeby, Vejerslev, Blidstrup, V. Assels eller Ø. Assels sogn og er under uddannelse indenfor landbrug, fiskeri, handel, håndværk eller industri. Fortrinsvis har unge, der efter endt uddannelse ønsker at virke i en landsby på Mors.

 2. Personer, der tilhører de under a) nævnte erhverv, og som er kommet i økonomiske vanskeligheder, der kan resultere i, at de kan miste deres hjem eller virksomhed.