Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne.

Der er pt. følgende legater at søge:

 • Skoleinspektør Niels Pagter Sørensens Fond
  Ansøgningsfrist: 1. oktober 2022

 • M. C. Holms Uddannelseslegat
  Ansøgningsfrist: 14. oktober 2022

 • Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022

 • Kristian Madsen Glintborgs Fond
  Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022

Legater og fonde i Morsø Kommune

Fondens formål er at støtte: 

 1. Unge, der er født bosat eller opvokset i Hvidbjerg, Agerø, Karby, Redsted, Tæbring, Outrup, Rakkeby, Vejerslev, Blidstrup, V. Assels eller Ø. Assels sogn og er under uddannelse indenfor landbrug, fiskeri, handel, håndværk eller industri. Fortrinsvis har unge, der efter endt uddannelse ønsker at virke i en landsby på Mors.

 2. Personer, der tilhører de under a) nævnte erhverv, og som er kommet i økonomiske vanskeligheder, der kan resultere i, at de kan miste deres hjem eller virksomhed.

Ansøgningsfrist 10. oktober

Klik her for at hente ansøgningsskemaLegatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser. 
Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi- og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og/eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har tilknytning til øen.

Der skal bruges ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet. 

Link til ansøgningsskema 2022

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2022.

Ansøgning sendes til:

M. C. Holms Uddannelseslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Uddeling af legatmidler sker på legatets bestyrelsesmøde den 7. november 2022.
Ansøgere får svar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen for M. C. Holms Uddannelseslegat
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Charlotte Amalie Holm, kommunalbestyrelsesmedlem

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte

a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

 • Efter punkt a) hvert andet år
 • Efter punkt b) hvert fjerde år
 • Efter punkt c) hvert fjerde år
 • Efter punkt d) én gang

Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling. 
I begge tilfælde altid efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed. 

Link til ansøgningsskema

Link til indstillingsskema

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022.

Ansøgnings- og/eller indstillingsskema sendes til:

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

Niels Bjerre, dommer

Fondens formål er at yde støtte til trængende personer, bosiddende på Mors og fortrinsvis personer, der er eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller som medarbejdere.

For at komme i betragtning til legatet, skal der bruges ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022

Ansøgning sendes til:

Kristian Madsen Glintborgs Fond
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Uddeling af legatmidler sker på legatets bestyrelsesmøde den 30. november 2022.
Ansøgere får svar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.


Bestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Hans Ejner Bertelsen, formand for Økonomiudvalget

Henning Sørensen, medlem af Økonomiudvalget

Jesper Balle Kristensen, medlem af Økonomiudvalget

Søren Goul, medlem af Økonomiudvalget

Tore Müller, medlem af Økonomiudvalget

Jens Dahlgaard, medlem af Økonomiudvalget

Meiner Nørgaard, medlem af Økonomiudvalget

Fonden støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune.

Ved ansøgning skal CVR-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.

Der er intet ansøgningsskema.

Der kan søges til legatet igen i foråret 2023.

Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:

Fonden Morsø Samvirke
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

kommunen@morsoe.dk


Bestyrelsen for Fonden Morsø Samvirke
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem

Rikke Würtz, kommunaldirektør

Peter Anders Møller, slægtning til Frk. Møller

Tage Odgaard Nielsen, formand for Morsø Erhvervsråd

Legatet yder støtte til:

 • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister.
 • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.
  Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret.
 • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune

Der kan søges til legatet igen i foråret 2023.

Der skal bruges ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet.
Ansøgningsskema kan findes her ultimo marts 2023.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors


Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Rasmus Christensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

Poul Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem

Fondens formål er i samarbejde med foreninger, korps, sociale myndigheder og enkeltpersoner, på tværs af politiske og sociale skel, ved fælles interesse af de skabte midler at arbejde for en bedring af vanskeligt stillede børns, unges og handicappedes forhold.

Ved ansøgning fra forening skal sidste afsluttede regnskab medsendes. Derudover skal foreningens CVR-nummer og kontooplysninger oplyses.
Der er intet ansøgningsskema.

Sidste uddeling af legatmidler sker på legatets bestyrelsesmøde den 21. juni 2022.
Ansøgere får svar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen for Børnehjælpsdagen i Nykøbing Mors
for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Hans Ejner Bertelsen, borgmester

Torben Gregersen, direktør for Børn og Kultur

Eva Kirstine Christoffersen, repræsentant for Dansk Røde Kors

John Christiansen, repræsentant for LO - Mors

Jens Christian Sø, repræsentant for Håndværker- og Industriforeningen

Michael Hansen, repræsentant for Handelsstandsforeningen

Jens Borg, repræsentant for Morsø Fritidssamvirke

I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdig trængende og langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

Der kan søges til legatet igen i oktober/november 2022.

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Uddeling sker medio december.