Foreningsliv og foreningsportal

Der er på Mors et rigt fritids- og foreningsliv. Det udfolder sig i klubber, forening, aftenskoler. Foreningsportalen giver et overblik over de mange forskellige foreninger på Mors.

Du kan som forening her på siden finde foreningsportalenforeningsregisteret, ansøgningsskemaer, retningslinjer om tilskudsmuligheder m.v. og andre tilbud til foreninger.

Foreninger, der er godkendt som en folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget, har mulighed for at søge tilskud fra Morsø Kommune.

Hvis du ønske at søge godkendelse af jeres forening skal du kontakte Fritid.

Foreninger på Mors - oversigt

Foreningsportalen har et foreningsregisteret, som opdateres løbende. I foreningsregisteret kan der søges på foreninger eller aktiviteter. Dette kan gøres uden login.

Se også aktivitetsoversigten og foreningsvejviseren (pdf-fil). Et trykt eksemplar kan hentes på Frivilligcenter Mors eller Morsø Folkebibliotek. 

Foreningsportalen

I Morsø Kommunes Foreningsportal - KMD Booking kan du:

  • via foreningsregisteret søge på foreninger og aktiviteter. Dette kan gøres uden login.
  • via søg/book booke lokale og hal som enkelt og gentagne booking.
  • via sæson ansøge om sæsonbookinger med faste træningstider til jeres forening.
  • via forening vedligeholde foreningsoplysninger, indsende regnskab, indsende referat fra generalforsamling, erklæring om indhentelse af børneattester mm.
  • søge om tilskud til jeres forening (denne del vil blive udbygget i efteråret).

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaerne er til foreninger, der søger om godkendelse som tilskudsberettigede eller allerede er godkendt.

Skemaet skal underskrives og sendes til Fritidsafdelingen.

Se betingelserne for godkendelse og reglerne for tilskud i de fritidspolitiske retningslinjer ude til højre.

 Ansøgningsskemaer

 

Morsø Kommune giver tilskud til aftenskoler, der lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Ansøgningsskemaerne skal sendes til Fritidsafdelingen.

Ansøgningsskemaer

Nyhedsbreve fra Fritid

Offentliggørelse

Med virkning fra 1. januar 2017 vedtog folketinget en stramning af folkeoplysningsloven.


Formålet med ændringen er at sikre at kommunen ikke yder tilskud eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I Morsø Kommune er der besluttet følgende i forhold til anvisning af lokaler, tilskud og tilsyn hermed (link).

For folkeoplysende foreninger skal kommunen offentliggøre nedenstående:

Foreningsregnskab

Regnskaberne kan ses i foreningsportalen via dette link.

Foreninger der modtager tilskud

Liste over foreninger

Foreninger der er anvist lokale

Bookede tider i haller og på skoler fremgår af foreningsportalen.

Liste over foreninger der er anvist kommunalt lokale

Oversigt med bookede tider i lokaler og haller

Foreninger der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokale

Liste over foreninger

 

Udvalg

Det er Folkeoplysningsudvalget i den enkelte kommune som afgør om en forening lever op til de krav som folkeoplysningsloven kræver for at blive godkendt som en forening under folkeoplysningsloven, således foreningen kan modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget som sætter retningslinjerne for fordelingen af tilskuddet.

Morsø kommunes Folkeoplysningsudvalg består af 7 medlemmer. Hvoraf der er 2 valgt fra kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsloven

Vedtægter

Forretningsorden

Mødeplan