Udledningstilladelse

Inden du påbegynder udledning af tag- og overfladevand, til vandløb, sø eller kystvand, skal du først ansøge om tilladelse til udledningen.

Du kan enten ansøge digitalt via Byg og Miljø eller via et pdf-ansøgningsskema, som du udfylder og sender til naturogmiljo@morsoe.dk

Team Virksomhed vil så afgøre sagen ud fra din ansøgning samt det foreliggende lov- og plangrundlag.

Ved større udledninger af tag- og overfladevand skal der etableres regnvandsbassiner. Kommunen har i 2012 vedtaget nogle kommunale retningslinjer som udformningen og dimensioneringen af bassinerne skal følge.