Udledningstilladelse

Inden du påbegynder udledning af tag- og overfladevand, til vandløb, sø eller kystvand, skal du først ansøge om tilladelse til udledningen.

Du kan enten ansøge digitalt via Byg og Miljø eller via et ansøgningsskema, som du udfylder og sender til mail til teknikogmiljo@morsoe.dk

Ved større udledninger af tag- og overfladevand skal der etableres regnvandsbassiner. Kommunen har i 2012 vedtaget nogle kommunale retningslinjer, som udformningen og dimensioneringen af bassinerne skal følge.